I N F O R M U J E M Y

  1. Zakończony został projekt  „Zakup pszczół”
  2. Zamówienia na matki zostały złożone w pasiekach hodowców wskazanych przez pszczelarzy.
  3. Potwierdzenia zamówionych matek i odkładów zostały przesłane drogą e-mail do poszczególnych hodowców matek i producentów odkładów.
  4. Wpłaty w całości zostały  przelane na konto Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie
  5. Pszczelarze biorący udział w projekcie  „zakup pszczół” proszeni są o  indywidulne ustalanie z wybranym hodowcą terminu i sposobu odbioru matek,

P R Z Y P O M I N A M Y

  1. 25.04.2021 upływa termin wpłat na leki dla pszczół w ramach projektu „zakup leków”
  2. 25.04.2021  upływa termin  opłaty przez pszczelarzy składki członkowskiej  i ulowej na 2021
  3. Nowi Członkowie  przyjmowani są do Koła w nieprzekraczalnym terminie  do 30.09.2021

W niedzielę 25.04.2021  w  Sali zebrań Koła będzie możliwość  dokonania  wpłat na leki i składki członkowskie.  Ze względu na trwające obostrzenia pandemiczne  planowane zebranie nie może się odbyć.

       Zebranie  Członków Koła jest planowane na niedzielę 16.05.2021