Informujemy

  1. W niedzielę  04.09.2022r  o godz.12-tej   na Placu  Kazimierza Wielkiego odbędą  się uroczyste obchody Diecezjalnego Swięta Chleba  . Pszczelarzy reprezentował będzie Poczet Sztandarowy. Złożony zostanie  także  dar ołtarza. Zapraszamy Pszczelarzy do udziału w uroczystości.
  2. Zebranie  Koła Pszczelarzy  odbędzie się  w 3-cią niedzielę sierpnia  tj.18.09.2022 o godz. 10-tej w Auli Chrystusa Króla   Kościoła  w Brzesku.

Tematy:

  1. Ostatni termin  podania i uzupełnienia stanu rodzin pszczelich w pasiekach  . Podana przez pszczelarza i opłacona ilość rodzin pszczelich  na dzień 30.09.2022r.  będzie obowiązywała we wszystkich projektach realizowanych w 2023 r.
  2. Omówienie tematyki szkolenia pszczelarskiego w Kole –  temat , termin , wykładowca .
  3. Sprawy bieżące Koła.

Brzesko, dnia 28.08.2022r.

Wyniki głosowania

         Na zebraniu w dniu 21.08.2022r. Członkowie Koła Pszczelarskiego w Brzesku  w wyniku przeprowadzonej  dyskusji   na temat dalszej przynależności  PgZP w Tarnowie do struktur PZP  rekomendują  – „PgZP w Tarnowie od 01.01.2023r  do odwołania  winien zawiesić przynależność do struktur PZP” – 90 0sób .  PgZP winien pozostać w strukturach PZP  – 6 osób. PgZP winien  wystąpić ze struktur PZP – 2 osby

Koło liczy 156 członków. W zebraniu udział wzięło    98 Członków Koła Brzesko.

Brzesko, dnia 21.08.2022r  sekretarz – T.Turlej