U W A G A !!!

Informuję Pszczelarzy Koła Brzesko, że  odbiór ciasta dla pszczół  zakupionego w ramach projektu WFOŚ odbędzie się we wtorek  10.11.2020 r od godz. 12-tej  w Brzesku , ul.Brzezowiecka 4  /hurtownia płytek/.

Ciasto wydawane będzie w godz. 12 – 16-tej.

Uprzejmie proszę  o zachowanie  wymogów związanych z  COVID -19.

Sekretarz Teresa Turlej

I N F O R M U J Ę

  1. W dniu 03.11.2020r na indywidualne konta pszczelarzy – beneficjentów projektu „Zakup pszczół 2020”  została przesłana kwota refundacji za matki i odkłady. .Refundacja została przelana z indywidualnego konta Pani Turlej, która w okresie  pandemii reprezentuje  , dla pszczelarzy Koła Brzesko – PgZP w Tarnowie .
  2. W dniu 04.11.br rozpoczęłam  zgodnie z otrzymanymi listami  przelewanie  refundacji za leki.  W przelewach został uwzględniony koszt  usługi weterynaryjnej w wysokości 2,50 zł dla pszczelarza.
  3. Refundacja za sprzęt będzie  bezpośrednio z  konta PgZP w Tarnowie
  4. Ciasto dla pszczół będzie do odbioru  w terminie  09.11. – 20.11.2020 r  w punkcie w Brzesku.
  5. Wszelkie informacje będziemy podawać na bieżąco.

T.Turlej – sekretarz Koła