Informacja

Druki wniosku o wydanie zaswiadczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku lub Bochni dot.przezimowania rodzin pszczelich – zimowla 2023/2024- będzie można odebrać i wypełnić na zebraniu Koła w niedzielę 14.04.br.. wypełnione i podpisane przez Pszczelarzy wnioski dostarczymy do Pow. Lek.Wet., którzy przygotują zaswiadczenia o przezimowaniu rodzin do ARiMR.