Zasady i warunki udziału w projektach unijnych – rok 2021.

Wszystkie projekty realizowane są  wg. stanu rodzin pszczelich opłaconych przez pszczelarza   na 30.09.2020r.

Projekt „zakup sprzętu”

– pszczelarz musi mieć opłacone  minimum 10 rodzin pszczelich

– pszczelarz musi  mieć zarejestrowaną  u Powiatowego Lekarza Weterynarii  sprzedaż detaliczną lub posiadać  RHD.

– zakup sprzętu wyłącznie po podpisaniu   z PgZP w Tarnowie umowy  na zakup sprzętu 

– płatność za zakupiony sprzęt  wyłącznie na konto dostawcy sprzętu.

– refundacja   wynosi do 60 % ceny  netto  zakupionego sprzętu   i jest wypłacana przez PgZP w Tarnowie na indywidualne konto odbiorcy po  rozliczeniu i zatwierdzeniu  rozliczenia projektu przez KOWR  tj. jesień 2021 r

– otrzymana przez pszczelarza  refundacja nie może być wyższa  niż  70,00 zł x ilość posiadanych rodzin .

– pszczelarz za zakupiony sprzęt   płaci , wyłącznie przelewem, po otrzymaniu  faktury od producenta-dostawcy.

–  dokumentację  /faktury, potwierdzenie płatności, nr konta  na które zostanie przelana refundacja  oraz decyzję o  posiadaniu RHD lub prowadzeniu handlu detalicznego / należy przedłożyć w PgZP  w nieprzekraczalnym terminie do  20.07.2021r.

– zakupiony sprzęt musi zostać czytelnie oznakowany  i nie może być zbyty przez okres 5 lat od daty zakupu a  umowę oraz  faktury zakupu i dowody zapłaty należy przechowywać przez okres  5 lat /możliwość kontroli przez KOWR/

–  informujemy, że  sprzęt w ramach podpisanej umowy można zakupić również w sklepie PgZP w Tarnowie.

– w sprawie  udziału w projekcie   oraz podpisywanie umów  kontakt z sekretarz Koła  – T.Turlej  – tel, 505-130-153. –  Termin podpisywania  umów na zakup sprzętu  od   15.03.2021r.

Projekt wędrówki pszczół:

– pszczelarz musi posiadać  min. 25 rodzin 

–  maksymalna refundacja:    ilość rodzin x  70,00  zł

– pozostałe  warunki i  zasady   jak  przy zakupie sprzętu

– Umowy podpisywane wyłącznie w Biurze Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie

Projekt „ zakup pszczół „ tj .zakup pakietów, odkładów i matek.

 Ilość ograniczona wysokością otrzymanych z PgZP środków.

zakup odkładów –

maksymalna ilość to 20 % stanu rodzin na dzień 30.09.2020r

– cena odkładu  – 250,00 zł –  płatne w Kole –  termin wpłat  do 15.04.2021r

– zakup  odkładów wyłącznie z pasiek  posiadających materiał hodowlany, podlegających nadzorowi weterynaryjnemu  oraz  wykazanych  przez PgZP w umowie z KOWR.

–   Producentami odkładów będą :  Łukasz Kaźmierczyk, Janusz Grabowski, Czesław Brzeziak, Mateusz Ojczyk, Piotr Nasiadka, Stanisław Wojtarowicz oraz Zygmunt Grzeszczuk.  Ogółem ok.800 odkładów

– refundacja do wysokości 70 %  kwoty 200,00 zł  tj. maksymalnej ceny  netto  refundowanej przez KOWR . Refundacja będzie  wypłacana w Kole.

– zapisy i wpłaty w Kole.

Zakup pakietów;

– producent Pasieka Czesław Brzeziak – Bogumiłowice  – ilość : 25 szt.

– cena pakietu  brutto 267,50 zł, cena netto 250,00 zl, wysokość refundacji do 140,00 zł.

– zapisy i wpłaty w Kole .

 zakup matek –

– maksymalna ilość zakupionych  pszczół   stanowi  50 %  stanu rodzin  wykazanych na 30.09.2020. /50% stanowi sumę  kupowanych  pakietów, odkładów  i matek/.

– matki muszą pochodzić z pasiek realizujących programy  hodowlane lub krzyżownicze  /wpisane w KCHZ/.

– pszczelarze zamawiają matki indywidualnie  zgłaszając i uzgadniając w Kołach.  Koła potwierdzają u hodowców zamówione matki.

– wpłat za  zamówione matki należy dokonać w Kole  do 30.04.2021r.

– refundacja w   wysokości  do  70 % ceny netto zakupionych   po zakończeniu i rozliczeniu projektu z KOWR. Refundacja wypłacana w Kole. Maksymalna  cena  matki  podlegająca refundacji wynosi 200,00 zł

KOWR  publikuje na stronie internetowej  http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/  wykaz pasiek dopuszczonych do sprzedaży matek, pakietów i odkładów,.

Informacje dotyczące zakupu leków dla pszczół podamy w terminie późniejszym.

 

INFOMRACJA

        Informujemy , że w niedzielę 14.03.2021  od godz.9.30 do godz.11.00 w Auli  Chrystusa Króla  Kościoła Sw.Jakuba w Brzesku  będzie możliwość dokonania wpłat  składki członkowskiej i ulowej a także dobrowolnego ubezpieczenia pasieki  lub   produktów pszczelich  na 2021.

            Informujemy  że  Pogórski  Związek Pszczelarzy w Tarnowie  podpisał umowy z KOWR dot. realizacji projektów unijnych  dla pszczelarzy   Związku  w zakresie :

–  zakupu sprzętu pasiecznego 

–  wędrówek pasiek

– zakupu pszczół

– zakupu leków dla pszczół.

          Otrzymane  środki   rozdzielone zostaną,   podobnie jak w 2020r.,  dla poszczególnych Kół w zależności od ilości rodzin  opłaconych  na 30.09.2020r. , wg zasad  przyjętych przy podziale środków w 2020r.

 01.03.20201 – Sekretarz Koła

MAŁOPOLSKI KONKURS PASIEK ZA 2020 ROK ROZSTRZYGNIĘTY !

      W dniu  06.02.2021 na corocznej Konferencji Pszczelarskiej  organizowanej przez MODR Karniowice ogłoszone zostały wyniki  Konkursu Pasiek za 2020 r

      Z dużą satysfakcją przyjęliśmy  wiadomość  , że w tegorocznej edycji Konkursu Pasiek 3 miejsce  zajęła pasieka   pszczelarzy naszego Koła –

  Państwa Grażyny i Stanisława Iskra.

     Laureatom serdecznie gratulujemy !

                                                                     Zarząd Koła.