O G Ł O S Z E N I A

  1. Do  12.07.2021  Kierownik Biura PgZP w Tarnowie /tel. 510-744-604/ przyjmuje  zgłoszenia na  bezpłatne szkolenie dla pszczelarzy, które odbędzie się w sobotę 17.07.2021 r  w Tarnowie.
  2. W związku z otrzymaniem przez PgZP , w ramach projektu „zakup leków dla pszczół” dodatkowych środków,   istnieje możliwość dodatkowego zakupu leków p.warrozie/nie obejmuje Baywarolu/. Termin zgłoszeń  i wpłaty  do 15.07.2021r.  Zgłoszenia i wpłaty środków należy dokonać w Kole.
  3. 10.07.2021 r kończy się  termin składania  rozliczeń /faktur , dowodów zapłaty/ za zakupiony sprzęt pszczelarski. Umowy podpisane z PgZP w Tarnowie w  projekcie  KOWR „zakup sprzętu”
  4. Wzorem roku ubiegłego Związek złożył w WFOS w Krakowie projekt na zakup ciasta dla pszczół  .  obecnie przygotowywany jest przetarg  na wybór dostawcy.
  5. Leki dla pszczół  zakupione  przez pszczelarzy   są do odbioru u Pani Skarbnik – K.Gurgul  . Wydawane będą również na zebraniu  Koła w dniu 18.07.2021r.
  6. W związku z zapytaniami o możliwości dodatkowego zakupu paszy dla pszczół  informujemy, że  do 14.07.br  Pani Turlej  przyjmuje zgłoszenia . Jeśli będzie zainteresowanie zorganizujemy dodatkowy zakup paszy z Firmy ORION. Cena 15 kg wiadra paszy   to 40,00 – 41,00 zł  .

Brzesko, dnia 09.07.2021.  Sekretarz Koła