Zarząd Koła Pszczelarskiego informuje

Ze względu na obostrzenia  sanitarne związane z pandemią COVID-19   terminy  zebrań Koła w 2021  będą podawane  na bieżąco .

–   w II niedzielę stycznia 2021 roku zebranie Koła  nie odbędzie się. Msza św.  w intencji Pszczelarzy odbędzie się zgodnie z wcześniejszą informacją. Możliwość uczestniczenia we Mszy św. poprzez  stronę internetową Parafii Sw.Jakuba w Brzesku – kamera 1

– Pszczelarzy , którzy zmienili  miejsce pasieki  lub  stan ilościowy rodzin proszeni są o zgłoszenie zmian do właściwego rejonowo Powiatowego Lekarza Weterynarii.

– Wysokość składek w roku 2021 nie ulega zmianie –roczna  składka członkowska  –  35,00 zł od pszczelarza oraz  2,00 zł od ula – tzw. składka ulowa.  Termin  wpłat : 30.04.2021r.

– Ubezpieczyciel nie podał jeszcze  wysokości składki  dobrowolnego  ubezpieczenia OC pasieki . W 2020 r składka wynosiła  6,00 zł od pasieczyska do 50 rodzin.  Termin 31.03.2021r.

–  Związek nie otrzymał jeszcze z KOWR umów i przydziału środków  dla projektów unijnych na 2021r.

– w 2021r zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach  projektu unijnego   będzie można dokonywać również w sklepie PgZP w Tarnowie.  Warunki:  – przynależność do Koła pszczelarskiego, posiadanie min.10  opłaconych rodzin pszczelich, podpisanie umowy  z PgZP oraz posiadanie decyzji o  RHD lub sprzedaży bezpośredniej.

– wszystkie informacje dotyczące  realizacji  projektów  dot. zakupu sprzętu ,  pszczół czy leków będziemy przekazywać na bieżąco.

–  od 04.01.2021 do  30.09.2021 r  Koło przyjmuje nowych Członków.

–        Informujemy, że  w m-cu lutym planujemy zorganizować  zebranie Członków Koła   wraz z powitaniem Nowego Kapelana Koła – Księdza Sylwestra Brzeźnego.  Warunek  – wymogi  sanitarne.

 –  Ze względu na istniejące  obostrzenia  sanitarne  część wpłat  /podobnie jak w 2020r/ będziemy realizować  drogą  elektroniczną.

Brzesko, dnia 04.01.2021 r.  Sekretarz Koła   T.Turlej