ZEBRANIE

       Zarząd Koła  informuje , że najbliższe zebranie Członków Koła odbędzie się w dniu 16 maja 2021 r o godz.10-tej  w Auli Chrystusa Króla Kościoła Św. Jakuba w Brzesku.

          Zebranie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym – obowiązek nałożenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowanie wymaganej odległości.

Brzesko, dnia 04.05.2021  Sekretarz : T.Turlej

I N F O R M U J E M Y

  1. Zakończony został projekt  „Zakup pszczół”
  2. Zamówienia na matki zostały złożone w pasiekach hodowców wskazanych przez pszczelarzy.
  3. Potwierdzenia zamówionych matek i odkładów zostały przesłane drogą e-mail do poszczególnych hodowców matek i producentów odkładów.
  4. Wpłaty w całości zostały  przelane na konto Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie
  5. Pszczelarze biorący udział w projekcie  „zakup pszczół” proszeni są o  indywidulne ustalanie z wybranym hodowcą terminu i sposobu odbioru matek,

P R Z Y P O M I N A M Y

  1. 25.04.2021 upływa termin wpłat na leki dla pszczół w ramach projektu „zakup leków”
  2. 25.04.2021  upływa termin  opłaty przez pszczelarzy składki członkowskiej  i ulowej na 2021
  3. Nowi Członkowie  przyjmowani są do Koła w nieprzekraczalnym terminie  do 30.09.2021

W niedzielę 25.04.2021  w  Sali zebrań Koła będzie możliwość  dokonania  wpłat na leki i składki członkowskie.  Ze względu na trwające obostrzenia pandemiczne  planowane zebranie nie może się odbyć.

       Zebranie  Członków Koła jest planowane na niedzielę 16.05.2021

Bezpłatne wykłady pszczelarskie Webinar Online

Program wykładów:

Niedziela 18 kwietnia 2021

15:40 – Rozpoczęcie
16:00 – Przemysław Szeliga – „Przygotowanie do pierwszych pożytków”
17:00 – dr Peter Kozmus – „Globalny pogląd na kwestie związane z pszczelarstwem”
17:30 – Rozmowa dnia „dr Peter Kozmus – Tomasz Łysoń”
18:00 – dr hab. Małgorzata Bieńkowska – „Poddawanie matek pszczelich – praktyczne wskazówki dla pszczelarzy”
19:00 – Przemysław Szeliga – „Jak rozładować nastrój rojowy”

Jak zawsze zapraszamy wszystkich uczestników do zadawania pytań pytania@lyson.com.pl
W tytule prosimy o wpisanie do kogo kierowane jest pytanie.

https://lyson.com.pl/content/311-ogladaj-webinaria