Informacja

Druki wniosku o wydanie zaswiadczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku lub Bochni dot.przezimowania rodzin pszczelich – zimowla 2023/2024- będzie można odebrać i wypełnić na zebraniu Koła w niedzielę 14.04.br.. wypełnione i podpisane przez Pszczelarzy wnioski dostarczymy do Pow. Lek.Wet., którzy przygotują zaswiadczenia o przezimowaniu rodzin do ARiMR.

Informacja

Z posiedzenia Zarządu PgZP: 1. PgZP przystępuje do projektu WFOŚ dot.zakupu ciasta dla pszczół. 2.wnioski o dopłaty do przezi.owanych rodzin pszczelich należy składać od 01.04.-31.05.br. Zasady jak w ubiegłym roku. Dopłata do przezimowanejj rodziny max.50,00zl. 3. Związek nie otrzymał jeszcze z ARiMR umow na realizację projektów unijnych. Pozdrawiam