Zarząd Koła Pszczelarzy w Brzesku informuje, że zebranie Członków Koła odbędzie się 19 lipca o godz.10-tej Auli Chrystusa Króla Kościoła Parafialnego św.Jakuba w Brzesku.

           Informujemy, że  każdy  pszczelarz obowiązany będzie posiadać założoną maseczkę  oraz  zdezynfekować  przy wejściu do sali ręce  oraz podpisać listę obecności

           Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w naszym rejonie uległa by zaostrzeniu zebranie zostanie odwołane.

Brzesko, dnia 02.07.2020 r                                      Za Zarząd: T.Turlej

Zarząd Koła Pszczelarzy w Brzesku zwraca się z apelem do pszczelarzy prowadzących gospodarkę wędrowną o przestrzeganie zasad dobrej praktyki pszczelarskiej.

                 Pszczelarze  przed  przywiezieniem rodzin na dany teren  winni zapoznać się ze  stanem  rodzin pasiek stacjonarnych  danego terenu.

        Sytuacja zaistniała  w rejonie Szczepanowa i Sterkowca  – dodatkowe  przywiezienie  dużej ilości rodzin  na pożytki , nie zwracając  uwagi na  stan rodzin w stacjonujących na tym terenie,  powoduje :

–  nikłe uzyski miodu w rodzinach w tym rejonie ,

–  możliwość  wystąpienia nasilenia chorób pszczół takich jak warroza czy zgnilec złośliwy.,

–  niepotrzebne „zgrzyty”  i zadrażnienia między pszczelarzami.

              Zarząd  uprzejmie prosi  właścicieli pasiek   wędrownych przywiezionych w rejon Szczepanowa i Sterkowca  o zabranie  rodzin  z tego terenu.

   Brzesko, dnia  27.06.2020r.                                             Prezes Koła : Janusz Filip

ZARZĄD KOŁA INFORMUJE:

         Zebranie Członków Koła odbędzie się  w  niedzielę 21 czerwca 2020  o godz. 10-tej  w Auli Chrystusa Króla Kościoła Sw. Jakuba w Brzesku.

Uczestniczący  Pszczelarze  obowiązani są  obowiązkowo :

– posiadać ubrane  maseczki,

– przy wejściu na salę zdezynfekować ręce  –  Zarząd  przygotuje  środki dezynfekcyjne

– zachować dystans społeczny

– przy wejściu na salę obowiązkowo podpisać listę obecności.

           Jednym z tematów  zebrania będą zapisy na paszę  do jesiennego podkarmiania pszczół.

           Jeżeli przepisy epidemiologiczne uległyby  zmianie – zaostrzeniu – zebranie zostanie odwołane.

Brzesko, dnia 12.06.2020  – Sekretarz – T.Turlej