Odwołanie zebrania

Zarząd Koła Pszczelarzy w Brzesku

Odwołuje zebranie Członków  Koła w dniu 08.11.2020r.

Informujemy:

  1. Wypłata refundacji za  leki i pszczoły odbędzie się  od dnia  04.11.2020r. Refundacja będzie przelewana na konta odbiorców.

 Wypłaty gotówkowe tylko w  wyjątkowych sytuacjach po telefonicznym uzgodnieniu  z Panią Turlej – tel.505-130-153

  • Refundacja za zakupiony sprzęt  będzie przelewana bezpośrednio przez PgZP w Tarnowie
  • Dostawa ciasta cukrowego   odbędzie się w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2020r.  Odbiór  w Brzesku, ul.Brzozowiecka 4  /Hurtownia płytek/. O dokładnym terminie dostawy  ciasta  będziemy informować zainteresowanych.

Brzesko, dnia 27.10.2020r  T.Turlej

Ciasto dla pszczół

        Zarząd  Koła  informuje, że istnieje możliwość  dodatkowego zakupu ciasta dla pszczół w ramach projektu  WFOŚ  w Krakowie .

        Ilość  możliwa do  zakupu nie jest ograniczona  ilością posiadanych rodzin.

Warunki zakupu i cena bez zmiany.

Sprawa  bardzo pilna.  Kontakt : T.Turlej  505-130-153

Zarząd Koła informuje:

1.wpłaty na ciasto cukrowe dla pszczół  przyjmowane są do dnia  18.10.2020r.

2. wpłaty gotówkowe przyjmujeSkarbnik Koła Pani Krystyna Gurgul lub Sekretarz Koła Pani Teresa Turlej.

3. Po uzgodnieniu z Panią T.Turlej wpłat można dokonywać  na wskazane konto bankowe.

4. cena 1 kg ciasta wynosi 3,00 zł za kilogram brutto.

5. Pszczelarz  może  zakupić 2kg ciasta na rodzinę wg.stanu rodzin opłaconych na dzień 30.09.2019r.

6. Pszczelarze, którzy wstąpili do Koła w 2020 r.  mają możliwość zakupu ciasta wg.ilości  rodzin opłaconych na dzień 30.09.2020 r .

7. Refundacja  za zakupione ciasto będzie wypłacana w wysokości 60 % ceny netto zakupionego ciasta  po zakończeniu i  rozliczeniu projektu.

8. Dostawcą ciasta będzie firma  Przedsiębiorstwo Pszczelarskie „Łysoń”

Sekretarz T.Turlej 14.10.2020r