Propozycja planu zebrań koła w 2019r (do dyskusji na zebraniu)

Propozycja planu zebrań koła w 2019 r pobierz

Propozycja Plan zebrań Koła Pszczelarzy w Brzesku na 2019 rok.

lp Data

 zebrania

Główny temat Uwagi
1 13.01.
 1. Spotkanie Opłatkowe w Kole
 2. uzgodnienie planu pracy Koła na 2019r.
 3. rozliczenia Zarządu  z działalności w 2018r
 4. wpłaty na Szkolenie unijne w Kamiannej
 5. informacje bieżące- wpłaty składek członkowskich, ubezpieczenia.pasiek-2019
12.01.-Opłatek Prezesów Kół

17.02. Konferencja w Szynwałdzie

25-27.01.2019 I turnus szkolenia

2 10.02
 1. wpłaty na ubezpieczenia pasiek – 6,-zł/pasiecz.
 2. wpłaty członkowskie i ulowe c.d.
 3. wstępne zgłoszenia do projektów:odkłady, matki-  wybór producentów
 4. zgłoszenia na zakup sprzętu – 2019 –

       podpisywanie umów

 

Ubezpiecz.pasiek dobrowolne

3. 10.03.
 1. część dalsza wpłat składek
 2. Zapisy i wpłaty na leki, matki ,odkłady
 3. zapisy na sprzęt 2020
 4. sprawy bieżące
01-03.03.2019 Szkolenie w Kamiannej  II turnus

Ubezpiecz.pasiek – termin 20.03.br

4. 07.04.

lub

14.04.

–        termin zebrania w zależności od wymogów terminów projektów unijnych

–         cd. zapisy i wpłaty na leki

–        zapisy i wpłaty na odkłady

–        zapisy i wpłaty  na matki

 20.04. termin wpłat na  projekty  matki,  odkłady , leki.

 

5 28.04.

lub

05.05

 1. dokończenie  wpłat na leki , matki, odklady

2       . zgłoszenia na wyjazd „otwarcie sezonu w Kamiannej”

3       sprawy bieżące – wnioski o odznaczenia

Zmiana  terminu zebrania , nie będzie zebrania w maju

30.04. termin wpłat składek czł.do PgZP

6. 09.06
 1. omówienie udziału w „Biesiadzie u Bartnika”

2. wycieczka do pasieki hodującej matki – /pokaz wychowu matek na potrzeby własne/ – wstępne ustalenie Ł.Kaźmierczyk    – ustalenie terminu

3. zgłoszenie na zakup paszy dla pszczół

Ewentualna wycieczka szkoleniowa do pasieki

 

7. 14.07.

 

 1. odbiór leków dla pszczół
 2. zamknięcie projektów na 2019r.

       3.   zapisy na paszę dla pszczół

06.07-. wycieczka do Sądeckiego Bartnika
8. 11.08.
 1. Sprawy bieżące Koła
 2. Lista do Projektu „Zakup Sprzętu 2020”
 3. Podsumowanie sezonu
 
9 08.09. 1.      07.09. – Konferencja pszczelarska  w Brzesku

2.      aktualizacja wykazu stanu rodzin do KOWR

3.      aktualizacja pasieczysk dla Pow.Lek.Wet.

4.      Sprawy bieżące Koła :

30.09.br – termin aktualizacji rodzin
10 13.10.
 1. Podpisywanie umów na sprzęt  oraz gospodarkę wędrowną – /o ile będą już umowy z KOWR/
 2. sprawy bieżące – wnioski o odznaczenia  2020
 
11 27.10 lub10.11    Wypłata refundacji  w zależności od terminu przelania refundacji przez KOWR  
12. 08.12    Podsumowanie Roku Pszczelarskiego

Msza Swięta za Pszczelarzy

07.12/- Dzień Sw.Ambrożego

 

Zarząd Koła uprzejmie  prosi o  przeanalizowanie propozycji i zgłoszenie uwag i wniosków na zebraniu Koła w m-cu styczniu 2019r