Plan zebrań Koła Pszczelarzy w Brzesku

Plan zebrań Koła Pszczelarzy w Brzesku na 2020 rok.

lp Data

 zebrania

Główny temat Uwagi
1 12.01.
 1. Spotkanie Opłatkowe w Kole
 2. uzgodnienie planu pracy Koła na 2020r.
 3. wpłaty na Szkolenie unijne w Kamiannej
 4. dopłata do odkładów –WFOŚ- 2019
 5. wpłaty  na „gwoździe” do Sztandaru
 6.  wpłaty składek członkowskich, i ubezpieczenia.pasiek-2020
11.01.-Opłatek Prezesów Kół

 

01.02. Konferencja w Szynwałdzie

01.02. Konferencja w Karniowicach

2 09.02
 1. sprawozdanie KR z pracy Zarządu za 2019 rok
 2. dobrowolne  ubezpieczenia pasiek – 6,-zł/pasiecz.
 3. wpłaty członkowskie i ulowe c.d.
 4. wstępne zgłoszenia do projektów odkłady, matki-  wybór producentów
 5.  zakup sprzętu – 2020r –    podpisywanie umów
07.02.- 09.02.2020 –

 I turnus szkolenia w Kamiannej

28.02.-01.03.2020 –

 II turnus szkolenia  w Kamiannej

. 08.03.
 1. część dalsza wpłat składek
 2. Zapisy i wpłaty na  matki ,odkłady
 3. Wpłaty na dobrowolne ubezpieczenia pasiek
 4. Zapisy na wycieczkę  na Ukrainę
 

25.03.- termin wpłaty ubezpieczenia pasieki

4.  29.03.

.

zmiana daty zebrania ze względu na Święta

 1. zakończenie wpłat na odkłady i matki
 2.  wpłaty na leki
 3. Dokończenie podpisywania umów na sprzęt
 20.04. termin wpłat na  projekty  matki,  odkłady ,

 

5 26.04. Zmiana daty zebrania -nie będzie zebrania w maju

 1. dokończenie  wpłat na leki

       2.. zgłoszenia na wyjazd „otwarcie sezonu w

            Kamiannej”

      3.sprawy bieżące

30.04. termin wpłat składek członkowskich do PgZP

 

30.04. termin wpłat na leki

6. 07.06
 1. zgłoszenia na wyjazd na „Biesiadę u Bartnika”
 2. zapisy na wycieczkę do pasieki Pana Radwana i Tuchowa

2  . zgłoszenie na zakup paszy dla pszczół

11-14.06

Wycieczka do Lwowa

27.06.-wycieczka do pasieki A.Radwana

7. 12.07.

 

 1. odbiór leków dla pszczół
 2. zamknięcie projektów na 2019r.
 3. zapisy na paszę dla pszczół
04.07-. wycieczka do Sądeckiego Bartnika
8. 09.08.
 1. Sprawy bieżące Koła – przygotowanie do Konferencji w Brzesku
 2. zgłoszenia do Projektu „Zakup Sprzętu 2021”
 3. Podsumowanie sezonu
Wyjazd na Dni Otwarte u „Łysonia”

Podsumowanie sezonu – ognisko w pasiece

9 13.09. 1.       Konferencja pszczelarska  w Brzesku -sprawozdanie

2.      aktualizacja wykazu stanu rodzin do KOWR

3.      aktualizacja pasieczysk dla Pow.Lek.Wet.

4.      przygotowania do wyborów w Kole

05.09.- Konferencja Pszczelarska w Brzesku

30.09.br – aktualizacji stanu  rodzin

30.09. koniec zapisów do Koła w 2020r

10 11.10.
 1. Wybory władz Koła – zgodnie ze Statutem PgZP
 2. Podpisywanie umów na sprzęt  oraz gospodarkę wędrowną – /o ile będą już umowy z KOWR/
 3. sprawy bieżące
11.10.- wybory władz Koła Brzesko

W m-cu II.2021 r  Zjazd Wyborczy PgZP Tarnowie

11 08.11. lub 15.11.       Wypłata refundacji  w zależności od terminu przelania refundacji przez KOWR  
12. 13.12  Uroczyste podsumowanie Roku Pszczelarskiego

Msza Swięta za Pszczelarzy

07.12/- Dzień Sw.Ambrożego

PLAN ZEBRAŃ KOŁA 2020 POBIERZ