Z E B R A N I E

Zebranie Koła pszczelarzy odbędzie się w niedzielę 22 maja 2022r o godz. 10-tej w Auli Chrystusa Króla  Kościoła NMP i Sw. Jakuba  w Brzesku.

Plan zebrania:

  1. Otwarcie sezonu pszczelarskiego
  2. Zgłoszenia i wpłaty na paszę dla pszczół. Wiadro 15kg paszy Firmy „Orion”  do końca maja br cena  60,00 -61,00  zł. Dostawa do końca maja.
  3. Odbiór  podpisanych umów na sprzęt.
  4. Sprawy bieżące Koła i  Zwiazku.

Dnia 07.05.2022rr

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA  KOŁA PSZCZELARZY

        Zarząd Koła informuje, ze z przyczyn od nas niezależnych ulega zmianie termin zebrania Członków naszego Koła w miesiącu kwietniu.

       Zebranie  odbędzie się w sobotę 23.04.2022r  o godz.10-tej w Auli Chrystusa Króla Kościoła św. Jakuba  w Brzesku.

         Zebranie będzie miało charakter roboczy i będzie związane z przyjmowaniem wpłat na:

– leki

– matki

– odkłady

– składki członkowskie i ulowe na 2022r.

       Uroczyste zebranie powiązane z otwarciem sezonu odbędzie się w miesiącu maju.

Brzesko, dnia 25.04.2022r                      

                                                                         Sekretarz – Teresa Turlej