UWAGA!

Zgodnie z informacją otrzymana wczoraj od Prezesa zebranie naszego Koła w niedzielę 27.08.odbedzie się w Auli Kościoła Św.Jakuba o godz.10- tej. Za zamieszanie przepraszam Teres