ZEBRANIE

          Noworoczne zebranie Członków Koła Pszczelarskiego w Brzesku odbędzie się  05.02.2023 o godz.10-tej w Auli Chrystusa Króla  Kościoła Św.Jakuba  i NMP w Brzesku.

        Na zebraniu przekazane  zostaną informacje  dotyczące :

  1. Podsumowania i rozliczenia finansów Koła za 2022r
  2. Planu pracy Koła w 2023r.
  3. Zasad i terminów realizacji projektów unijnych w 2023r.
  4. Ubezpieczenia oc pasiek
  5. Terminów  opłat składki  członkowskiej i ulowej w 2023r.
  6. Propozycja zorganizowania Konferencji Pszczelarskiej i wycieczki  dla pszczelarzy
  7. Przyjęcia nowych Członków do Koła
  8. Inne sprawy dotyczące Koła.

Przypominam że w 2023r. :

– wysokość jednorazowej rocznej składki członkowskiej wynosi 50,00zł

– wysokość składki ulowej wynosi 2,00 zł  od każdej rodziny pszczelej.

– każdy pszczelarz korzystający z któregokolwiek  projektu unijnego /KOWR/ obowiązany jest posiadać nr gospodarstwa  nadany przez ARiMR.

Brzesko, dnia 02.01.2023.

Sekretarz Koła – Teresa Turlej.