Informujemy

  1. W niedzielę  04.09.2022r  o godz.12-tej   na Placu  Kazimierza Wielkiego odbędą  się uroczyste obchody Diecezjalnego Swięta Chleba  . Pszczelarzy reprezentował będzie Poczet Sztandarowy. Złożony zostanie  także  dar ołtarza. Zapraszamy Pszczelarzy do udziału w uroczystości.
  2. Zebranie  Koła Pszczelarzy  odbędzie się  w 3-cią niedzielę sierpnia  tj.18.09.2022 o godz. 10-tej w Auli Chrystusa Króla   Kościoła  w Brzesku.

Tematy:

  1. Ostatni termin  podania i uzupełnienia stanu rodzin pszczelich w pasiekach  . Podana przez pszczelarza i opłacona ilość rodzin pszczelich  na dzień 30.09.2022r.  będzie obowiązywała we wszystkich projektach realizowanych w 2023 r.
  2. Omówienie tematyki szkolenia pszczelarskiego w Kole –  temat , termin , wykładowca .
  3. Sprawy bieżące Koła.

Brzesko, dnia 28.08.2022r.