INFORMACJE

Zapraszamy Członków Koła Brzesko na zebranie w dniu 20.03.2022r

  – godz.10-ta  Aula Chrystusa Króla Kościoła Parafialnego  Sw.Jakuba w Brzesku.

Plan zebrania :

– ostatni termin  wpłat  na dobrowolne ubezpieczenie  OC pasiek i produktów pszczelich

– dalsze wpłaty składek członkowskich i ulowych na 2022 r

– zapisy i  wpłaty na odkłady i matki – program unijny KOWR

– podpisywanie umów na sprzęt

– zgłoszenia  o wydanie zaświadczenia   przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii  do wniosku o dofinansowanie pasiek  / 20,00 zł – ARiMR/.

1. Pszczelarz biorący udział w projekcie „Pszczoły”  może zakupić  matki pszczele i odkłady /pakiety/  w ilości  do 50% stanu rodzin podanych na 30.09.2021r , w tym odkłady/pakiety mogą stanowić 20% stanu rodzin. Pszczelarze posiadający do 6 rodzin  mogą zakupić odkłady  stanowiące 50%  stanu rodzin.

Refundacja do zakupionych matek wyniesie 50 % ceny netto  matki

 Refundacja do zakupionych odkładów/pakietów wyniesie  50% kwoty refundowanej przez KOWR  /200.00,00 zł cena odkładu/pakietu refundowanego przez KOWR /   –  tj. 100,00zl

Pszczelarz wpłaca w Kole,  w  terminie do  22.04.br. pełną kwotę na zakup matek i odkładów , tj :

– odkład/pakiet –                                                                                               300,00 zł

– matka nieunasieniona /jednodniówka/       –                                              30,00 zł

– matka użytkowa unasieniona  naturalnie – pasieczysko/trutowisko –    80,00 zł

– matka użytkowa unasieniona sztucznie nie czerwiąca    –                        80,00 zł

– matka reprodukcyjna unas.sztucznie nie sprawdzona na czerwienia –  300,00 zł

– matka reprodukcyjna unasieniona sztucznie czerwiąca     –                     500,00 zł

     Matki pszczele zamawiają pszczelarze  samodzielnie  u wybranych  hodowców , informując  o tym Sekretarz Koła , celem potwierdzenia  u hodowcy  dokonania wpłaty  . Odbiorca ustala również z hodowcą termin i sposób odbioru  zamówionych matek.

    Odkłady w 2022r. będą dostarczane  w ramach projektu  przez Panów : Nasiadka, Wojtarowicz, Grabowski. Ojczyk i Brzeziak . Pan Brzeziak  jest również producentem pakietów.

Odkłady/pakiety  pszczelarz zamawia poprzez Koło.

2. Na zebraniu  postaramy się podpisywać umowy  na sprzęt.

Faktury  za zakupiony sprzęt  nie mogą być wystawiane wcześniej  niż z datą 01.04.2022r.

3. Umowy w projekcie „gospodarka wędrowna” podpisywać można od 01.04.br bezpośrednio w Biurze Pogórskiego Związku w Tarnowie.

4. Obecnie nie mamy jeszcze cennika leków dla pszczół  , więc główne wpłaty na leki  będą na zebraniu  24.04.2022r.  W 2022r. Pszczelarz będzie mógł zakupić leki  dla 200% stanu pasieki  podanego na 30.09.2021r. Po otrzymaniu,  cennik zamieścimy na naszej stronie internetowej i rozpoczniemy wpłaty.

Brzesko, 10.09.2022r.   Pozdrawiam Sekretarz T.Turlej