Projekt C I A S T O dla pszczół

Rozpoczynamy realizację projektu:                          

  1. Projekt realizowany  przez PgZP Tarnów ze środków WFOŚ w Krakowie
  2. Przetarg odbył się 14.10.2021r  . Do przetargu zgłosiło się 4 oferentów , a przystąpił  tylko 1 dostawca – Firma Pana Łysonia. Wymogi:  ilość ciasta, czas realizacji zamówienia, cena 1 kg ciasta oraz jakość ciasta  a także opakowania ciasta  1 lub 2kg 
  3. W projekcie udział biorą Członkowie Kół Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie

Pszczelarz będący członkiem PgZP i mieszkający na terenie woj. małopolskiego  może zakupić  2 kg ciasta na każdą rodzinę pszczelą  wg. stanu rodzin opłaconych na 30.09.2021r. /Koło Brzesko  141 Członków  , opłaconych 3.412 rodzin pszczelich/.

  •  Cena brutto 1 kg ciasta  …3,82 zł….. /w tym …8% VAT/
  • Pszczelarz – w  nieprzekraczalnym terminie  do  29.10.2021r  wpłaca     1,90 zł za każdy kg ciasta.                    

e/  wpłata gotówką – Skarbnik Koła  – tel.663-887-922 lub 14-68-635-83

                                   –  Sekretarz Koła – tel.505-130-153

f/  wpłata przelewem –  powiadomienie i wpłata – Sekretarz Koła

g/ dodatkowe informacje – telefon 505-130-153

  • Kwota 1,90 zł/1kg ciasta stanowi wysokość dopłaty pszczelarza do refundowanego ciasta, i nie podlega już refundacji.
  • Pszczelarz winien  dokonywać  wpłat  na zaokrągloną ilość rodzin pszczelich  np. 5, 10, 15, 20  itp. , co stanowi 10, 20, 30  itd kg ciasta

6.  odbiór ciasta  – Brzesko, ul.Brzezowiecka 4 . Termin  odbioru ciasta do 20.11.2021r  zostanie podany dodatkowym komunikatem

Brzesko, dnia 18.10.2021 r – Sekretarz Koła.