P I L N E !

Przypominam  :  25.09.2021 r  upływa termin  podania zmian  stanu rodzin w pasiece pszczelarza.

        Podany i opłacony stan rodzin pszczelich na dzień  25.09.2021 będzie obowiązywał  przy  realizacji  projektów unijnych  /KOWR/ w  2022 roku.

Brzesko, dnia 20.09.2021r

Sekretarz – T.Turlej