Zarząd Koła Pszczelarzy w Brzesku zwraca się z apelem do pszczelarzy prowadzących gospodarkę wędrowną o przestrzeganie zasad dobrej praktyki pszczelarskiej.

                 Pszczelarze  przed  przywiezieniem rodzin na dany teren  winni zapoznać się ze  stanem  rodzin pasiek stacjonarnych  danego terenu.

        Sytuacja zaistniała  w rejonie Szczepanowa i Sterkowca  – dodatkowe  przywiezienie  dużej ilości rodzin  na pożytki , nie zwracając  uwagi na  stan rodzin w stacjonujących na tym terenie,  powoduje :

–  nikłe uzyski miodu w rodzinach w tym rejonie ,

–  możliwość  wystąpienia nasilenia chorób pszczół takich jak warroza czy zgnilec złośliwy.,

–  niepotrzebne „zgrzyty”  i zadrażnienia między pszczelarzami.

              Zarząd  uprzejmie prosi  właścicieli pasiek   wędrownych przywiezionych w rejon Szczepanowa i Sterkowca  o zabranie  rodzin  z tego terenu.

   Brzesko, dnia  27.06.2020r.                                             Prezes Koła : Janusz Filip