Kontakt/Zarząd

Skład osobowy Zarządu Koła

Członek zarządu:

 • Stanisław Paryło tel.697-954-930
 • Grażyna Iskra
 • Łukasz Kaźmierczyk

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej :

 • Eugeniusz Kaźmierczyk
 • Krzysztof Burek
 • Marek Boruta

Delegaci na Zjazd Pg.Z.P.:

 • Stanisław Paryło
 • Krzysztof Burek
 • Grażyna Iskra
 • Kamil Pasek
 • Jan Boruta
 • Marek Wojdak
 • Łukasz Kaźmierczyk

administrator strony/zamieszczanie ogłoszeń : Kamil Pasek
Kontakt : 739-952-831 e-mail: paskol@o2.pl
Siedziba koła