Kontakt/Zarząd

Skład osobowy Zarządu Koła

Członek zarządu:

 • Stanisław Paryło tel.697-954-930

 • Grażyna Iskra

 • Łukasz Kaźmierczyk


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej :

 • Eugeniusz Kaźmierczyk

 • Krzysztof Burek

 • Marek Boruta


Delegaci na Zjazd Pg.Z.P.:

 • Stanisław Paryło

 • Krzysztof Burek

 • Grażyna Iskra

 • Kamil Pasek

 • Jan Boruta

 • Marek Wojdak

 • Łukasz Kaźmierczyk


administrator strony/zamieszczanie ogłoszeń : Kamil Pasek

Kontakt : 739-952-831 e-mail: paskol@o2.pl

Siedziba koła