Kontakt/Zarząd

Skład osobowy Zarządu Koła

Członek zarządu:

  • Stanisław Paryło tel.697-954-930
  • Stanisław Chruściel tel.661-605-234

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej :

  • Przewodniczący KR.: Marek Wojdak
  • Członkowie: Eugeniusz Kaźmierczyk
  •                        Krzysztof Burek 

Delegaci na Zjazd Pg.Z.P.:

  • Marek Wojdak
  • Krzysztof Burek
  • Stanisław Paryło
  • Daniel Pasek

administrator strony/zamieszczanie ogłoszeń : Kamil Pasek
Kontakt : 739-952-831 e-mail: paskol@o2.pl
Siedziba koła