Aktualności

Kursy pszczelarskie w Domu Pszczelarza w Kamiannej organizowane przez PZP 19-28 sierpień

Kursy pszczelarskie w Domu Pszczelarza w Kamiannej

            Planujemy polskim pszczelarzom zaoferować nabycie dodatkowych umiejętności i uprawnień wykraczających poza program nauczania w zawodzie pszczelarz, potwierdzonych certyfikatami.

Te dodatkowe umiejętności i uprawnienia można zdobyć na następujących kursach:

1. Specjalista chorób pszczół;

2. Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich;

3. Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych.

           Uczestnicy kursu „Specjalista chorób pszczół” otrzymaliby  pełny zakres wiadomości z zakresu chorób i szkodników pszczół. Pozwoliłoby  to im nabyć umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, postawienia właściwej diagnozy oraz likwidacji danej jednostki chorobowej. Dzięki nabytej wiedzy pszczelarz – uczestnik kursu może sam wykrywać w pasiece poszczególne choroby, jak również współpracując z powiatowym lekarzem weterynarii może przyczynić się do polepszenia stanu zdrowotnego pszczół  w okolicy. Pszczelarz może być także zatrudniony przez powiatowego lekarza weterynarii jako specjalista chorób pszczół.

            Uczestnik kursu „Pozyskiwanie i konfekcjonowanie produktów pszczelich” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu technologii pozyskiwania miodu, obnóży pyłkowych, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, wosku i jadu. Z zakresu przechowywania w/w produktów w odpowiednich warunkach temperaturowych, wilgotności, przy zachowaniu szczególnej higieny. Zajęcia obejmowałyby zapoznanie z  badaniami laboratoryjnymi jakości produktów pszczelich: zawartość wody, cukrów prostych (glukozy i fruktozy), liczba diastazowa, zawartość kwasów organicznych i mikroelementów oraz prawidłowe przygotowanie produktów pszczelich do sprzedaży (odpowiednie opakowanie i etykieta zgodna z rozporządzeniem ministra rolnictwa).

            Uczestnicy kursu „Produkcja pakietów i odkładów pszczelich o dużych walorach użytkowych” nabyliby teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wychowu matek pszczelich na potrzeby własne. Nabyliby umiejętności z zakresu krzyżowania poszczególnych linii pszczół w celu otrzymania krzyżówek heterozyjnych o dużych walorach użytkowych, takich jak: miodność, tempo czerwienia, zimotrwałość, odporność na choroby i szkodniki pszczół, łagodność i rojliwość. Poznaliby technologie produkcji pakietów i odkładów zgodnie ze standardami hodowlanymi. Poznaliby także zasady przygotowania pakietów i odkładów do transportu i wysyłki (odpowiednie opakowanie, oznaczenie, zapewnienie pszczołom odpowiedniej wentylacji, temperatury i pokarmu).

            Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć i kończy się egzaminem.  Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji jest uzyskanie specjalnego certyfikatu.

           Wszystkie 3 kursy pszczelarskie będą realizowane w Domu Pszczelarza w Kamiannej od 19 do 28 sierpnia. W trakcie odbędzie się wycieczka szkoleniowo-turystyczna w dniu 25 sierpnia 2019 r.

            Koszt uczestnictwa w trzech kursach dla jednej osoby wynosi 1100 zł. Koszty obejmują noclegi, całodzienne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

           Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie lub e-mailem na adres
Polskiego Związku Pszczelarskiego pzp@zwiazek-pszczelarski.pl do 30 czerwca br. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe PZP. Liczba miejsc ograniczona. Decydować będzie data zgłoszenia połączonego z wpłatą.

W załączeniu Formularz zgłoszeniowy.

                               źródło : https://pzp.biz.pl/2019/05/07/kursy-pszczelarskie-w-domu-pszczelarza-w-kamiannej/

Zarząd Koła uprzejmie informuje

Zarząd Koła uprzejmie informuje , że:

–  zebranie Członków Koła  w dniu 28 kwietnia br odbędzie się w Auli Chrystusa Króla  na poziomie „zero” Kościoła Sw.Jakuba w Brzesku /wejście od strony parkingu/

– zebranie w dniu 28.04.br jest ostatnim terminem wpłaty składki członkowskiej i ulowe  za 2019r oraz wpłat na refundowane leki dla pszczół.