Aktualności

Wybrane zostały nowe Władze Koła

 O G Ł O S Z E N I E

Koło Pszczelarzy w Brzesku uprzejmie informuje, że  na zebraniu wyborczym w dniu 10.11.2019 , w głosowaniu tajnym, wybrane  zostały nowe Władze Koła:

 Zarząd Koła w składzie:

1.      Prezes Koła –  Janusz Filip

2.      Z-ca Prezesa – Marek Wojdak

3.      Sekretarz Koła – Teresa Turlej

4.      Skarbnik Koła – Krystyna Gurgul

5.      Członkowie Zarządu:  – Stanisław Paryło

                                       – Grażyna Iskra

                                      – Łukasz Kaźmierczyk

Komisja Rewizyjna 2 składzie :

1.      Eugeniusz Kaźmierczyk

2.     Krzysztof Burek

3.     Marek Boruta

Delegaci na Zjazd PgZP w Tarnowie:

1.      Stanisław Paryło

2.      Krzysztof Burek

3.      Grażyna Iskra

4.      Kamil Pasek

5.      Jan Boruta

6.      Marek Wojdak

7.      Łukasz Kaźmierczyk

Zarząd Informuje, że Koło Brzesko na dzień 10.11.2019 liczy 129 Członków.

W Wyborach udział wzięło  zgodnie z listą obecności 94 Członków Koła Brzesko

 

INFORMACJA dla Pszczelarzy – refundacja za 2019r

Zgodnie z ustaleniami Zebrania Koła Pszczelarzy z dnia 13.10.br refundacja  za 2019r  za:

  matki , odkłady   będzie wypłacana  w dniach  18.10.   – 24.10.2019r  w godz. od 16 – 19-tej.

– za leki  w dniach  24.10. – 30.10.2019r w godz. od 16-tej – 19-tej

       Zainteresowanych proszę  o wcześniejsze ustalenie terminu  odbioru  refundacji pod numerem telefonu 505-130-153.

 Sekretarz T.Turlej