Składka pszczelarska i ulowa w roku 2019 nie ulega zmianie

„Zarząd Koła Pszczelarskiego w Brzesku  informuje Członków Koła, że wysokość składki pszczelarskiej i ulowej w roku 2019 nie ulega zmianie.

Składkę należy opłacić w Kole /Skarbnik lub Sekretarz/ w nie przekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019r.

 Ubezpieczenie pasieki należy opłacić do 15 marca 2019r. Ubezpieczenie pasieki jest dobrowolne”