„KURSY PSZCZELARSKIE W KAMIANNEJ”

Już od marca 2019 roku będzie można zdobyć dyplom w zawodzie pszczelarz i technik pszczelarz uczęszczając  na zajęcia kwalifikacyjnych kursów  zawodowych w Domu Pszczelarza  w Kamiannej k.Nowego Sącza.

Organizatorek kursów jest Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego przy udziale Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie.

Zgłoszenia na kursy można dokonać  przez internet : www.zsckuwsulejowie.pl  otwierając zakładkę :dokumenty – pszczelarz w Kamiannej.

Wypełniony formularz wysłać poczta lub e-mail na adres Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019r.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Szkoły – nr tel.44-616-21-99.