Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego