Dodatkowa dostawa paszy dla pszczół

Na następnym spotkaniu będzie można zapisać się na dodatkową dostawę paszy dla pszczół.