VIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie

Dnia 17.02.2018 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, przy ul. Mościckiego 27, odbył się VIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Pogórskiego Związku Pszczelarzy. Spotkanie rozpoczęło się o godz.9:00, w którym uczestniczyło 63 delegatów. Po kilku godzinnych obradach zostało uchwalone 8 proponowanych zmian w statucie.

Status PgZP w Tarnowie