INFORMACJA DLA PSZCZELARZY KOŁA BRZESKO

Zarząd Koła Pszczelarzy w Brzesku informuje, że  planuje  zorganizować  zebranie Członków Koła w niedzielę 21 czerwca  2020 r  o godz,10-tej.

 Odbycie zebrania  uzależnione będzie od  sytuacji epidemiologicznej w kraju  i obowiązujących obostrzeń.

Omówione zostaną :

– realizacja projektu „zakup matek pszczelich i odkładów” –  wykazy odbiorców zostały wysłane do producentów. Zainteresowani Pszczelarze proszeni są o uzgadnianie terminów odbioru  odkładów – matek  bezpośrednio z  producentami -dostawcami

– realizacja projektu zakup „Leków dla pszczół” –  wykazy pszczelarzy wraz z wpłatami  zostały przekazane do Biura PgZP, które koordynuje  dostawę i terminy odbioru leków  przez poszczególne Koła.  Obecnie dostawy leków nie są jeszcze realizowane.

  – realizacja projektu „zakup sprzętu”

         Pszczelarzom biorącym udział w projekcie „zakup sprzętu” przypominamy o konieczności  dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 r wszystkich niezbędnych do uzyskania refundacji dokumentów. Jednym z nich jest dokument potwierdzający zarejestrowanie sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego. Wymagane dokumenty należy doręczyć  do Biura PgZP  lub Sekretarza Koła Pani T.Turlej

– omówienie możliwości  zakupu paszy do  karmienia rodzin pszczelich – wybór dostawcy , cennik, zgłoszenia.

Dalsze informacje podawane będą  na naszej stronie internetowej oraz SMS-ami.

Brzesko , dnia 30.05.2020r.     Sekretarz Koła – T.Turlej  tel. 505-130-153       

RZYPOMINAM !!!

 10.05.2020  – to ostatni termin wpłat na :

–  leki dla pszczół  – w ramach projektu unijnego „Leki” 

–  wpłaty składki członkowskiej i ulowej za 2020 r  – dla pszczelarzy Członków  Koła Brzesko.

Brzesko, dnia 27.04.2020r.                                   Sekretarz Koła : Teresa Turlej

O G Ł O S Z E N I E

         W związku z przedłużeniem restrykcji związanych z trwającą pandemią „koronawirusa” informujemy, że zebrania Członków Koła zostają  zawieszone do odwołania.

        Wpłat na leki dla pszczół  będzie  można dokonywać poprzez  bankowość elektroniczną od 14.04. do   08.05.2020r, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Sekretarz Koła Panią Teresą Turlej , tel.505-130-153. /podany zostanie nr konta/

       Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą tylko jednostkowo, w uzasadnionych przypadkach, w ustalonym terminie.

     Przypominamy, że leki można zakupić do jednorazowego leczenia rodzin  pszczelich w ilości 150% stanu rodzin podanych na 30.09.2019r.

      Pszczelarz wpłaca 100% ceny brutto kupowanego leku.

      Refundacja wynosi  do 90% ceny netto danego leku i wypłacana będzie  koniec października – początek listopada 2020r.

    Poniżej przypominamy jakie leki  są objęte refundacją na terenie Polski i ich ceny brutto:

  • Apiwarol (opakowanie na 5 rodzin) – 53,00 zł
  • Biowar 500 (opakowanie na 5 rodzin) – 65,00 zł
  • Bayvarol (opakowanie na 1 rodzinę) – 19,00 zł
  • Apiguard (2 opakowania na 1 rodzinę) – 20,00 zł
  • ApiLifeVar (2 opakowania na 1 rodzinę) – 32,00 zł
  • Poly Var Yellow (opakowanie na 5 rodzin) – 120,00 zł
  • Thymovar (opakowanie na 5 rodzin) – 90,00 zł
  • Varromed (opakowanie na 12 – 35 rodzin/1 zabieg) – 110,00 zł
  • Apivar (opakowanie na 5 rodzin) – 62,00 zł
  • OxyBee (opakowanie na nie więcej niż 16 rodzin) – 160,00 zł.

          Członków Koła, którzy nie  dokonali jeszcze wpłat Członkowskich i ulowych za 2020 r  prosimy  o wpłaty w podanym wyżej terminie. Sprzęt już można kupować – umowy są zarejestrowane , podpisane przez Zarząd będą później.

                                                                                      Sekretarz Koła :Teresa Turlej